Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимальную эффективность на нашем веб-сайте. Использование этого веб-сайта означает, что Вы соглашаетесь с ним.

Введение в эксплуатацию

Введение жилого дома в эксплуатацию

                                        

   МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА 
           ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 

                            Н А К А З 

                         24.06.2011  N 91 

                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      11 липня 2011 р. 
                                      за N 830/19568 
 

        Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію 
      індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, 
      дачних будинків, господарських (присадибних) будівель 
         і споруд, прибудов до них, громадських будинків 
           I та II категорій складності, які збудовані 
           без дозволу на виконання будівельних робіт, 
                і проведення технічного обстеження 
                    їх будівельних конструкцій 
                       та інженерних мереж 
 

     Відповідно до  пункту  9  розділу  V  "Прикінцеві  положення" 
Закону України    "Про   регулювання   містобудівної   діяльності" 
( 3038-17 ) Н А К А З У Ю: 

     1. Затвердити Порядок прийняття в експлуатацію індивідуальних 
(садибних)    житлових   будинків,   садових,   дачних   будинків, 
господарських (присадибних) будівель і споруд,  прибудов  до  них, 
громадських  будинків I та II категорій складності,  які збудовані 
без  дозволу  на  виконання  будівельних   робіт,   і   проведення 
технічного  обстеження  їх  будівельних  конструкцій та інженерних 
мереж, що додається. 

     2. Установити,  що звіти про проведення технічного обстеження 
будівельних  конструкцій  та  інженерних  мереж приватних житлових 
будинків  садибного   типу,   дачних   та   садових   будинків   з 
господарськими   спорудами   і  будівлями,  складені  у  період  з 
23.07.2010 по 31.12.2010,  є чинними при  поданні  документів  для 
прийняття в експлуатацію цих об'єктів. 

     3. Державній   архітектурно-будівельній   інспекції   України 
(Рибак О.В.) в установленому  законодавством  порядку  забезпечити 
подання  цього  наказу  на  державну  реєстрацію  до  Міністерства 
юстиції України. 

     4. Цей  наказ  набирає  чинності  з   дня   його   офіційного 
опублікування та діє до 30.01.2013. 

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Міністра Ісаєнка Д.В. 

 Заступник Міністра - 
 керівник апарату                                       Г.М.Семчук 

 ПОГОДЖЕНО: 

 Перший заступник Голови 
 Державного комітету України 
 з питань регуляторної 
 політики та підприємництва - 
 Голова ліквідаційної комісії                          Г.М.Яцишина 
 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Наказ Міністерства 
                                      регіонального розвитку, 
                                      будівництва 
                                      та житлово-комунального 
                                      господарства 
                                      24.06.2011  N 91 

                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      11 липня 2011 р. 
                                      за N 830/19568 
 

                             ПОРЯДОК 
                     прийняття в експлуатацію 
      індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, 
      дачних будинків, господарських (присадибних) будівель 
         і споруд, прибудов до них, громадських будинків 
           I та II категорій складності, які збудовані 
           без дозволу на виконання будівельних робіт, 
                і проведення технічного обстеження 
                    їх будівельних конструкцій 
                       та інженерних мереж 
 

                      I. Загальні положення 

     1.1. Цей Порядок встановлює процедуру та  умови  прийняття  в 
експлуатацію  закінчених  будівництвом  індивідуальних  (садибних) 
житлових  будинків,  садових,   дачних   будинків,   господарських 
(присадибних)  будівель  і  споруд,  прибудов до них,  громадських 
будинків I та II категорій складності (далі - об'єкти), збудованих 
до  31.12.2009  без дозволу на виконання будівельних робіт,  заяви 
про прийняття в експлуатацію яких подано до  31.12.2012,  а  також 
механізм   проведення   технічного   обстеження   їх   будівельних 
конструкцій та інженерних мереж. 

     1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:
     господарські (присадибні)  будівлі  -  допоміжні  (нежитлові) 
приміщення,  до яких належать сараї,  хліви,  гаражі, літні кухні, 
майстерні,   вбиральні,   погреби,   навіси,  котельні,  бойлерні, 
трансформаторні підстанції тощо;
     господарські (присадибні)  споруди - земельні поліпшення,  що 
не належать до будівель та  приміщень,  призначені  для  виконання 
спеціальних технічних функцій, до яких належать колодязі, вигрібні 
ями, огорожі, ворота, хвіртки, замощення тощо;
     дачний будинок - будинок, який використовується протягом року 
з метою позаміського відпочинку;
     замовник -   особа,   що   має   право   власності  чи  право 
користування земельною ділянкою,  на  якій  розміщено  об'єкт,  та 
подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву;
     індивідуальний (садибний)   житловий   будинок   -    будівля 
капітального  типу,  споруджена з дотриманням вимог,  встановлених 
законом,  іншими нормативно-правовими актами, поверховість якої не 
повинна перевищувати чотирьох поверхів,  призначена для постійного 
у ній проживання та яка  складається  із  житлових  та  допоміжних 
(нежитлових) приміщень;
     садовий будинок   -   будинок   для   літнього    (сезонного) 
використання;
     технічне обстеження  будівельних  конструкцій  та  інженерних 
мереж  об'єктів  -  комплекс заходів,  спрямованих на встановлення 
технічного  стану  будівельних  конструкцій  та  інженерних  мереж 
об'єктів   з  метою  визначення  можливості  або  неможливості  їх 
подальшої безпечної експлуатації.
     Громадські будинки,  які  відносяться  до  I  та II категорій 
складності, визначаються відповідно до будівельних норм, державних 
стандартів і правил. 

               II. Проведення технічного обстеження 

     2.1. Технічне    обстеження    будівельних   конструкцій   та 
інженерних мереж об'єкта (далі - технічне обстеження)  проводиться 
відповідно  до  цього  Порядку з урахуванням вимог законодавства у 
сфері  містобудівної  діяльності,  будівельних   норм,   державних 
стандартів і правил суб'єктом господарювання (далі - виконавець). 

     2.2. Технічне обстеження об'єкта включає в себе такі етапи:
     підготовка до технічного обстеження об'єкта;
     попереднє (візуальне) обстеження об'єкта,  в тому числі огляд 
і  фотографування  об'єкта  та  його   конструктивних   елементів, 
визначення  категорії  складності об'єкта,  вирішення питання щодо 
необхідності застосування спеціального устаткування,  приладів  та 
апаратури під час технічного обстеження;
     детальне (інструментальне) обстеження об'єкта,  в тому  числі 
визначення  параметрів  і  характеристик  матеріалів,  виробів  та 
конструкцій,  а також при необхідності порушення перед  виконавцем 
питання   щодо  залучення  до  технічного  обстеження  атестованих 
лабораторій  для  проведення  необхідних   досліджень   чи   інших 
відповідальних фахівців для прийняття обґрунтованого рішення.
     Якщо етапи технічного обстеження об'єкта,  що проводилось, не 
збігаються  з  указаними  етапами,  зазначаються фактично пройдені 
етапи технічного обстеження. 

     2.3. Виконавець     визначає     відповідального      фахівця 
(відповідальних  фахівців),  який з урахуванням виду,  складності, 
технічних та інших особливостей об'єкта при здійсненні  технічного 
обстеження  та  з  урахуванням  проведених  заходів,  передбачених 
пунктом 2.2,  проводить оцінку  технічного  стану  об'єкта  та  за 
результатами  готує  звіт  про  проведення  технічного  обстеження 
будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єкта. 

     2.4. Не   дозволяється   проведення   технічного   обстеження 
виключно  за  фотографіями,  відеозаписами,  кресленнями чи іншими 
документами без візуального огляду об'єкта. 

     2.5. На  основі  інформації,  отриманої  під  час  технічного 
обстеження, з урахуванням даних технічного паспорта, виданого бюро 
технічної інвентаризації,  а також проектної  та  іншої  технічної 
документації   на  об'єкт  (якщо  така  є)  складається  звіт  про 
проведення  технічного  обстеження  будівельних   конструкцій   та 
інженерних  мереж  об'єкта  (далі  - звіт) за формою,  наведеною у 
додатку 1 до цього Порядку. 

     2.6. Звіт складається на бланку виконавця.  Пронумерований та 
прошнурований  звіт  скріплюється  підписом  і  особистою печаткою 
відповідального фахівця (відповідальних фахівців),  що його  склав 
(склали), та затверджується виконавцем.
     Звіт складається не менше ніж у  двох  примірниках,  один  із 
яких зберігається виконавцем, а інший видається замовнику. 

              III. Прийняття в експлуатацію об'єктів 

     3.1. Прийняття    в    експлуатацію   об'єктів   здійснюється 
безоплатно Державною архітектурно-будівельною  інспекцією  України 
та  її територіальними органами (далі - Інспекції) за результатами 
технічного обстеження їх  будівельних  конструкцій  та  інженерних 
мереж  та за наявності документа,  що посвідчує право власності чи 
користування земельною ділянкою, на якій розміщений об'єкт, шляхом 
реєстрації поданої замовником декларації про готовність об'єкта до 
експлуатації (далі  -  декларація),  яка  складається  за  формою, 
наведеною у додатку 2 до цього Порядку. 

     3.2. Замовник  або його уповноважена особа подає особисто або 
надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до Інспекції  за 
місцезнаходженням  об'єкта  заяву  про  прийняття  в  експлуатацію 
об'єкта за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку, до якої 
додаються:
     два примірники заповненої декларації;
     звіт про   проведення   технічного   обстеження   будівельних 
конструкцій  та  інженерних  мереж  об'єкта  з  висновком  про  їх 
відповідність вимогам надійності і безпечної експлуатації;
     засвідчені в установленому порядку копії:
     документа, що   посвідчує  право  власності  чи  користування 
земельною ділянкою, на якій розміщено об'єкт;
     технічного паспорта, виданого бюро технічної інвентаризації.
     Заява про прийняття в експлуатацію об'єкта підписується також 
співвласниками земельної ділянки та зазначеного об'єкта (у разі їх 
наявності). 

     3.3. Інспекція розглядає документи,  зазначені у  пункті  3.2 
цього розділу, та приймає протягом тридцяти днів з дати їх подання 
рішення про реєстрацію декларації або її повернення. 

     3.4. Дані,  зазначені у декларації,  повинні узгоджуватись  з 
документами, які подаються разом з нею.
     Згідно з частиною  десятою  статті  39  Закону  України  "Про 
регулювання   містобудівної   діяльності"  (  3038-17  )  замовник 
відповідно  до  закону  несе  відповідальність   за   повноту   та 
достовірність  даних,  зазначених у поданій ним декларації,  та за 
експлуатацію об'єкта без зареєстрованої декларації. 

     3.5. Інспекція  повертає  декларацію  замовнику,  якщо   вона 
подана чи оформлена з порушенням вимог, установлених цим Порядком.
     Повернення декларації з інших підстав не допускається. 

     3.6. У  разі  прийняття  рішення  про  повернення  декларації 
Інспекція  у  строк,  передбачений  для  її  реєстрації,  надсилає 
замовнику   письмове   повідомлення   про   прийняте   рішення   з 
обґрунтуванням причин повернення. 

     3.7. Після   усунення   недоліків,  що  стали  підставою  для 
прийняття  рішення  про  повернення  декларації,   замовник   може 
повторно подати до Інспекції документи згідно з цим Порядком. 

     3.8. Інспекція    розглядає    справи   про   адміністративне 
правопорушення і  накладає  адміністративні  стягнення  згідно  із 
статтею 244-6  Кодексу  України про адміністративні правопорушення 
( 80732-10 ). 

     3.9. Один примірник декларації  після  проведення  реєстрації 
повертається замовнику, а другий - залишається в Інспекції, яка її 
зареєструвала. 

     3.10. Датою  прийняття  в   експлуатацію   об'єкта   є   дата 
реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації. 

     3.11. Зареєстрована  декларація  є  підставою  для  укладення 
договорів  про  постачання  на  прийнятий  в  експлуатацію  об'єкт 
необхідних для його функціонування ресурсів - води,  газу,  тепла, 
електроенергії,  включення даних про  такий  об'єкт  до  державної 
статистичної звітності та оформлення права власності на нього.
     При наявності  правовстановлюючих  документів  щодо  об'єкта, 
який  вводиться  в експлуатацію,  зареєстрована декларація є також 
підставою  для  внесення  змін  до  технічного  паспорта  об'єкта, 
виготовленого бюро технічної інвентаризації. 

     3.12. Замовник  зобов'язаний протягом семи календарних днів з 
дня прийняття  в  експлуатацію  об'єкта  подати  копію  декларації 
місцевому   органу   виконавчої   влади   або   органу   місцевого 
самоврядування за місцезнаходженням  об'єкта  для  подання  такими 
органами  інформації про прийнятий в експлуатацію об'єкт до органу 
державної статистики за формами, передбаченими звітно-статистичною 
документацією. 

         IV. Видача дублікатів зареєстрованих декларацій 

     4.1. У разі втрати або пошкодження декларації Інспекція видає 
безоплатно  дублікат  зареєстрованої  декларації  протягом  десяти 
робочих  днів після надходження від замовника відповідної заяви та 
підтвердження  розміщення  ним  у   засобах   масової   інформації 
повідомлення   про   втрату  декларації  або  надання  пошкодженої 
декларації. 

     4.2. Виготовлення дубліката здійснюється  шляхом  поставлення 
на  копії  зареєстрованої  декларації  слова  "ДУБЛІКАТ",  підпису 
уповноваженої посадової особи,  скріпленого печаткою Інспекції, та 
дати видачі дубліката. 

 Т.в.о. Голови Державної 
 архітектурно-будівельної 
 інспекції України                                  О.М.Бушовський 
 

                                      Додаток 1 
                                      до Порядку прийняття 
                                      в експлуатацію 
                                      індивідуальних (садибних) 
                                      житлових будинків, садових, 
                                      дачних будинків, 
                                      господарських (присадибних) 
                                      будівель і споруд, прибудов 
                                      до них, громадських будинків 
                                      I та II категорій 
                                      складності, які збудовані 
                                      без дозволу на виконання 
                                      будівельних робіт, 
                                      і проведення технічного 
                                      обстеження їх будівельних 
                                      конструкцій 
                                      та інженерних мереж 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО:
                                      ____________________________ 
                                        (найменування виконавця, 

                                      ____________________________ 
                                         назва посади керівника 
                                      виконавця або уповноваженого 
                                            ним працівника, 

                                      ____________________________ 
                                          його підпис, прізвище 
                                               та ініціали)
                                      ____.____.20___. 

                                      М.П. 
 

                               ЗВІТ 
               про проведення технічного обстеження 
       будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єкта 
 

 Об'єкт:   _______________________________________________________ 
                    (назва, місцезнаходження об'єкта) 

 Замовник: _______________________________________________________ 
                      (прізвище, ім'я, по батькові 

           _______________________________________________________ 
              або найменування замовника, його місце проживання 

           _______________________________________________________ 
                    або місцезнаходження, номер телефону, 

           _______________________________________________________ 
                    адреса електронної пошти, якщо така є) 

 Відповідальний фахівець _____________________________ __________ 
 (відповідальні фахівці) (прізвище, ім'я, по батькові)  (посада) 
 виконавця:
                         _____________________________ __________ 
                         (прізвище, ім'я, по батькові)  (посада) 

                         _____________________________ __________ 
                         (прізвище, ім'я, по батькові)  (посада) 

                 ________________________________ 
                  (місце та рік складання звіту) 
 

             1. Підстави та обґрунтування проведення 
                      технічного обстеження 

     Роботи з технічного обстеження ______________________________ 
                                                (назва 

__________________________________________________________________ 
                   та місцезнаходження об'єкта) 

__________________________________________________________________ 
проводяться з метою визначення його фактичного технічного стану та 
надання  у  разі необхідності рекомендацій щодо усунення виявлених 
недоліків   (дефектів,   пошкоджень)   для   подальшої   безпечної 
експлуатації.
     Виконавець проводить  технічне   обстеження   відповідно   до 
ліцензії  на  провадження господарської діяльності,  пов'язаної зі 
створенням  об'єктів  архітектури,  щодо   обстеження   і   оцінки 
технічного  стану  будівельних  конструкцій  будівель,  споруд  та 
інженерних мереж,  у тому  числі  збудованих  без  документів,  що 
надають   право   на   виконання   будівельних  робіт,  та/або  за 
відсутності проектної та іншої документації ______________________ 

_________________________________________________________________. 
           (серія і номер ліцензії, ким та коли видана) 

                         2. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ 

     Об'єкт, що обстежується, розміщений на території ____________ 

__________________________________________________________________ 
                    (місцезнаходження об'єкта) 

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________. 

     Класифікація об'єкта  згідно   з   Державним   класифікатором 
будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженим наказом Держстандарту 
України від 17.08.2000 N 507, - _________________________________. 

     Даний район відноситься до району ___________________________ 
                                          (за характеристичними 

__________________________________________________________________ 
       значеннями ваги снігового покрову, вітрового тиску; 
        з підроблювальною або підтоплювальною територією) 

     Розрахункова сейсмічність - до ___ балів.
     Рельєф ділянки (спокійний,  горбистий) із значним (незначним) 
падінням відміток поверхні землі в бік ________________ (прив'язка 
до суміжних земельних ділянок або вулиць).
     Об'єкт розташований в _________________ (лісистій, рівнинній) 
зоні.
     Під час проведення робіт встановлено зі слів забудовника,  що 
об'єкт згідно з документацією,  яка збереглася,  був збудованний у 
період з _____________ по ____________ рік.
     Вогнестійкість об'єкта  -  ______________________  (згідно  з 
додатком В ДБН В.1.1.-7-2002 "Захист від пожежі.  Пожежна  безпека 
об'єктів будівництва").
     Категорія складності   об'єкта   -   ________________________ 
(згідно  з  ДБН  до  А.2.2.-3-2004  "Склад,  порядок  розроблення, 
погодження та затвердження проектної документації для будівництва" 
(у тому числі і довідкового додатка П) на підставі класу наслідків 
(відповідальності)).
     Площа забудови земельної ділянки - __________ кв.м.
     Об'єкт зведено ____________________ способом будівництва.
     Проектна та робоча документація у замовника _________________ 
                                                   (в наявності, 

_________________________________________________________________. 
                 частково в наявності, відсутня) 

     Попередні обстеження об'єкта ________________________________ 
                                       (коли і ким проводились 

__________________________________________________________________ 
                       або не проводились) 

_________________________________________________________________. 

     Дані про геологічні умови на теперішній час _________________ 
(наявні, відсутні).
     Відомості про  наявні на земельній ділянці будівлі та споруди 
(сарай, гараж, сауна, вбиральні тощо): ___________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________. 

        3. ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ ТА КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ(*) 

     Об'єкт - _______________ поверхова споруда, _________________ 

(_____________________________________) форми  з розмірами в плані 
            (прямокутна тощо) 

_____ х _____ м. 

     Висота першого поверху - _____ м, другого поверху - ______ м.
     Будівельний об'єм - _________ куб.м.
     Конструктивна система будівлі - стінова з несучими зовнішніми 
стінами.
     Фундаменти - ________________________________________________ 
                    (стрічкові зі збірних залізобетонних блоків, 

__________________________________________________________________ 
 з паль, стовпчасті цегляні, бетонні, залізобетонні, бутові тощо) 

__________________________________________________________________ 
     глибина закладання - _________ м, ширина - ________ м.
     Підвал - ____________________________________________________
_________________________________________________________________, 
розташування відносно частин будинку, висота - ________ м. 

     Стіни - _____________________________________________________ 
                         (цегляні, з керамічних блоків, 

__________________________________________________________________ 
      штучного і природного каменю, з несучих панелей тощо) 

__________________________________________________________________ 
товщиною - _______ м, зовнішнє оздоблення - ______________________
_________________________________________________________________, 
     (облицювальна плитка, сайдинг, облицювальна цегла тощо) 

внутрішнє оздоблення - ___________________________________________ 
                             (штукатурка, гіпсокартон тощо) 

_________________________________________________________________, 

утеплювач - _____________________________________________________. 
            (мінераловатні плити, пінопласт, базальтові мати тощо) 

     Перекриття (покриття) - _____________________________________ 
                                  (зі збірних монолітних плит, 

__________________________________________________________________ 
             монолітні залізобетонні, дерев'яні тощо) 

__________________________________________________________________ 

товщиною - _________ м. 
     Підлога - ___________________________________________________ 
                  (дерев'яна, паркетна, кахельна, мозаїчна тощо) 

_________________________________________________________________. 
     Перегородки - _______________________________________________ 
                         (цегляні, гіпсобетонні, шлакобетонні, 

__________________________________________________________________ 
                  дерев'яні, гіпсокартонні тощо) 

товщиною - _________ м. 
     Сходи - _____________________________________________________ 
                      (по стальних косоурах, залізобетонні, 

__________________________________________________________________ 
                         дерев'яні тощо) 

шириною - ________ м. 

     Балкони, козирки, лоджії - __________________________________ 
                                (монолітні, збірні залізобетонні, 

__________________________________________________________________ 
                    дерев'яні, металеві тощо) 

шириною - ________ м, довжиною - ________ м. 

     Дах (горище) - ______________________________________________ 
                             (дерев'яний, металевий тощо, 

_________________________________________________________________. 
               експлуатується чи не експлуатується) 

     Покрівля - __________________________________________________ 
                 (рулонна, мастична, шиферна, металева, черепична, 
 

_________________________________________________________________. 
             м/черепична, з полімерних виробів тощо) 

     Вікна - _____________________________________________________ 
               (дерев'яні, металопластикові, зі склоблоків тощо) 

розміри - _______________________________________________________. 

 

<a title="Полу

ЕЛЕНА КАЗАКЕВИЧ
ЕЛЕНА КАЗАКЕВИЧ
Эксперт по дизайну и узакониванию

Оставьте комментарий

(will not be shared)

Почему вам выгодно обращаться к нам?

Продаем готовые проекты коттеджей собственного производства
Выполняем индивидуальное проектирование
Выполняем проектирование реконструкции домов
Проектируем дома на существующих фундаментах
Выполняем дизайн проекты интерьеров
Корректируем импортные проекты c учетом отечественных материалов
Консультируем по вопросам строительства и ремонта